Novinky

Pojízdná prodejna

Dobrý den, z technických důvodů k Vám do vesnice nepřijede tento týden ve středu pojízdná prodejna masa a uzenin Vladimír Goldšmíd.

S pozdravem Petr Karabáček

POZVÁNKA

Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky se koná

V úterý 2. března 2021 v 17.00

v prostorách klubovny.

Program:

 • Zahájení
 • Činnosti a hospodaření za rok 2020
 • Plán akcí na rok 2021
 • Různé
 • Diskuze
 • Závěr

Účast členů žádoucí

 Zve zájmový spolek Kobylky

Svoz nebezpečného odpadu 21.3.2021 v 8.00 h

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

 • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
 • olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot ,barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené
 • drobné baterie a monočlánky
 • plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme ( toto není nebezpečný odpad)

Podmínky odvozu:

 1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude předán z ruky zástupce obce nebo občanů do ruky obsluhy svozového vozu u svozového vozu roztříděný podle druhu odpadu. Obec zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu.  V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.
 2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
 3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
 4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu ve Vaší obci je určen na                         21.3.2021 v 8.00 h

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných odpadů:

Kamila Morcová                                                                   

mobil: +420 724 344 850

Pálení skládky dřeva

Dne 29.12.2020 od 13 hod proběhne hlášené pálení ohně v prostoru Čarodejnic. Budou přítomni členové JPO. Prosím vezměte tuto informaci na vědomí .

Poplatky za komunální odpad a psy

Poplatky pro rok 2021: Komunální odpad

 • osoba-750,-Kč
 • rekreační objekt-750,-Kč
 • pes-100,-Kč

Poplatky bude možné hradit od 12.1.2021 v úředních hodinách nebo dle předchozí tel domluvy (724073970) Platnost známky na komunální odpad za rok 2020 je do 31.1.2021

Úřední hodiny

Vzhledem ke krizovému stavu České republiky budou úředení hodiny probíhat on-line. V případě potřeby osobní návštěvy prosím volejte na telefonní číslo +420 724 073 970.

Svoz NO 27.9.2020

Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy
(katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové
číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady
roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

 • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
 • olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot ,barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené
 • drobné baterie a monočlánky
 • plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme ( toto není nebezpečný odpad)

Podmínky odvozu:

 1. Veškerý výše uvedený
  odpad a elektrozařízení bude předán z ruky zástupce obce nebo občanů do
  ruky obsluhy svozového vozu u svozového vozu roztříděný podle druhu odpadu. Obec
  zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby
  naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu.  V určenou hodinu bude provedena jen
  nakládka.
 2. Odvážen bude pouze odpad a
  elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů
  z podnikatelské činnosti.
 3. Při nakládce je
  nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení
  razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
 4. Jiné druhy odpadu
  nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu ve Vaší obci je určen na                         27.9.2020 v 8.00 h

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných odpadů:

Kamila Morcová 
mobil: +420 724 344 850     

Pozvánka na ZO 15.9.2020

V Kobylnicích dne  27.8.2020

č.j.: OUKOB/…/2020

Obecní úřad Kobylnice v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, svolaného dosavadním starostkou obce Kobylnice v souladu s ust. § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Místo konání:                   zasedací místnost OÚ Kobylnice

Místo konání:                   zasedací místnost obce Kobylnice ,Kobylnice 8,29446 Semčice

Doba konání:                    15.9. od 19 hod.

Navržený program:       

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Pronájem Pacht 1
 5. Pronájem Pacht 2
 6. Rozpočtové opatření 3/2020
 7. Všeobecné informace
 8. Diskuse
 9. Závěr

Kateřina Střelbová
  starostka obce Kobylnice

Mobilní svoz nebezpečných odpadů na obcích

V Mladé Boleslavi dne  29.7.2020

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

 • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
 • olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot ,barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené
 • drobné baterie a monočlánky
 • plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme ( toto není nebezpečný odpad)

Podmínky odvozu:

 1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude předán z ruky zástupce obce nebo občanů do ruky obsluhy svozového vozu u svozového vozu roztříděný podle druhu odpadu. Obec zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu.  V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.
 2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
 3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
 4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu ve Vaší obci je určen na                         27.9.2020 v 8.00 h

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných odpadů:

Kamila Morcová                                                                   

mobil: +420 724 344 850

Pálení čarodějnic

Dobrý den všem z důvodu opatření korona virus se v obci odkládá pálení čarodějnic na pozdější termín hezký den SK

Zpráva všem koledníkům

Dobrý den všem,
nouzový stav a nedobrovolná karanténa zasáhla do života nás všech včetně Velikonočních svátků, které jsou pro nás letošním rokem hodně netradiční. Bohužel současný stav nedovoluje našim dětem chodit řehtat tak jak tomu bylo zvykem doposud nicméně možnou alternativou by bylo, že mohou řehtat v soukromí svého bydliště na zahradách domluvit se se svými kamarády a ve stanovené časy řehtat takto. Trochu netradiční – pouze nápad a návod zjištěný z ostatních vesnic.

Zároveň bychom chtěli požádat koledníky ať velké nebo malé o dodržení nouzového stavu tj.nechodit koledovat po vsi a užít si tyto svátky pouze v kruhu rodinném.

S přáním prožití krásných Velikonoc hlavně ve zdraví nás všech 

Kateřina Střelbová

VAK – odečet vodoměrů

Dobrý den,

firma Vak žádá o zaslání stavů vodoměrů do 9.4.2020 a to na emal.adresu-katkasipkova@email.cz nebo na telefonní číslo 605704840

Děkuji SK

Velkoobjemový kontejner 10.4.-13.4.2020

Dobrý den,

dne 10.4. do 13.4.2020 bude v obci přistaven Velkoobjemový kontejner na odpad.

Do tohoto kontejneru NEPATŘÍ :
Nebezpečný odpad-barvy ,laky ,elektrospotřebiče Pneumatiky!!!!!

Dříví – sběr soušek v obecním lese Karlovec

Dobrý den,

ZO obce Kobylnice umožňuje sběr soušek v obecním lese Karlovec  a to od 6.4.2020.
V případě zájmu je nutné se nahlásit na OÚ do 5.4.2020 telefonicky nebo emailem.
Poté budete kontaktováni s přidělením úseku podle počtu zájemců .

S pozdravem ZO obce Kobylnice

Pojízdná masna

Dobrý den,

z důvodu státní karantény až do odvolání bohužel nebude jezdit pojízdná masna Goldšmíd . O dalším postupu Vás budeme informovat.

Pozvánka na Veřejnou schůzi Obecního zastupitelstva

Dobrý den vážení spoluobčané,
Dne 10.3.2020 se bude konat veřejná schůze OZ a to od 19:00hod.
Na programu jednání jsou tyto body:

 • Schválení programu
 • Ověřovatelé zápisu
 • Finanční dar SDH Kobylnice
 • Finanční dar Kobylky z.s.
 • Stavební žádosti
 • Ostatní
 • Diskuze
 • Závěr

Děkujeme a budeme se těšit, zastupitelé obce Kobylnice.

Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky

POZVÁNKA

Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky se koná
ve čtvrtek 27. února 2020 v 18.00
v prostorách klubovny.

Program:

 • Zahájení
 • Činnosti a hospodaření v roce 2019
 • Plán akcí na rok 2020
 • Různé
 • Diskuze
 • Závěr

Účast členů žádoucí

Zve zájmový spolek Kobylky

Svoz nebezpečného odpadu 8.3.2020

Chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou:

 • obaly (katalogové číslo 150110),
 • barvy (katalogové číslo 200127),
 • olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a
 • autobaterie (katalogové číslo 200133).

Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech. V režimu zpětného odběru převezmeme také:

 • elektrozařízení
 • lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. ( Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované – olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot )
 • drobné baterie a monočlánky

Podmínky odvozu:
1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude předán z ruky zástupce obce nebo občanů do ruky obsluhy svozového vozu u svozového vozu roztříděný podle druhu odpadu. Obec zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu. V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.
2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu ve Vaší obci je určen na 8.3.2020 v 8.00 h

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných odpadů:
Kamila Morcová
mobil: +420 724 344 850

Oprava kanalizace

Dne 27.12.2019 se zanesla kanalizační roura a bylo ji nutné spěšně opravit. V těchto měsících hrozilo, že vytékající voda začne na vozovce namrzat. Během svátků nebylo možné objednat firmu a tak došlo k opravě svépomocí. Oprava trvala dva dny a vyčistila se zcela zanesená roura pod vjezdem směrem k pomníku, tak i roura směrem ke kapli.

02.12.2019: Mikuláš 2019

Dobrý den, ahoj,
Akce Mikuláš se bude pořádat dne 5.12. od 17hod (pohádka od 16hod.)
Přihlásilo se nám cca 8-10dětí.

Informace pro přihlášené:
Od 16hod bude nahoře promítaná pohádka. Děti mohou přijít a přinést si něco dobrého. A společně mohou čekat..
Příchod Mikuláše bude na 17hod.
Buď s dětmi můžete počkat nahoře u pohádky nebo přijít před 17hod na náves.

Prosím rodiče přihlášených dětí, aby si donesli balíček a nějaký dopis (stačí 2-3řádky, které přečte Mikuláš).

Moc děkuji,
Budeme se těšit,
Hezký den,
V+K

Dobrý den, ahoj,

28.11.2019: Poplatky 2020

Dobrý den,
pro rok 2020 jsou poplatky stanoveny takto:

Poplatek popelnice KO:
750,-Kč/osoba
750,-Kč/objekt bez TP(rekreační)

Poplatek pes:
100,-Kč/pes

Poplatky a vyzvednutí známky na popelnici bude možno od 7.1.2020 v úředních hodinách na OÚ Kobylnice
Platnost známky popelnice 2019 je do 31.1.2020.

19.11.2019: Bioodpad

Dobrý den,

ráda bych Vás tímto poprosila, abyste informovali své občany, co patří do bioodpadu. V letošním roce jsme při rozmetání kompostu měli problém s větvemi, které nezkompostují. Tímto Vás žádám, abyste skladovali větvě a ostatní bioodpad (listí, tráva, sláma apod.) odděleně. Pokud budeme i nadále v kompostu nacházet pařezy a jakékoliv větve, které neprojdou rozmetadlem a rozmetadlo poškodí, nebudeme od Vás kompost dále odebírat.

Dále doufám, že nemusím připomínat, že do kompostu nepatří květináče, pneumatiky, žádné plastové a železné věci. I tyto věci v kompostu nacházíme, i když naštěstí v omezené míře.

Moc děkuji

S pozdravem

Lucie Janečková Heřmanská

Svoz plastů září 2019

Dobrý den,

od září bude svoz plastů opět nastaven na 14 denní svoz a to od 9.9.2019

Místní poplatek za svoz KO rok 2019

Místní poplatek za svoz KO pro rok 2019 osoba,rekreační objekt/svoz 1xtýdně /750,-Kč

Poplatek a výdej známek bude zahájen od 8.1.2019 v úředních hodinách obce v hotovosti.

23.05.2018: Ochrana osobních údajů

 Dobrý den,

na web stránkách obce Kobylnice byla přidána nová záložka OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.V této záložce obec plní zákonou povinnost a zveřejňuje důležité informace v rámci ochrany osobních údajů.

Střelbová starostka obce

Změna svozu plastů

Dobrý den,

od 18.12.2017(pondělí) dochází na popud firmy Compag ke změně ve dni svozu a to z úterý na pondělí.

14 denní cyklus v zimním období zůstává stejný.V případě problému se svozem kontaktujte paní Ivančíkovou

tel:602382135,která má tyto svozy na starosti. Děkuji Střelbová

Pálení Čarodějnic 30.4.2015

PÁLENÍ ČARODĚJNIC OBEC KOBYLNICE                      

Datum konání:30.4.2015                    
Čas:od 18:00hod                    
Kde:čarodějnice Kobylnice    

Obec Kobylnice Vás srdečně zve na tradiční pálení čarodějnic.Hranice bude zapálena v 17-18:00hod. Sebou dobrou náladu a buřtíky.                                

Memoriál Josefa Hůlky Žerčice 7.6.2014

7.6.2014 se SDH Kobylnice v odpoledních hodinách zůčastnila Memoriálu Josefa Hůlky pořádaným SDH Žerčice.I přes počáteční smůlu(únava materiálu na B hadici) jsme získali krásné 4.místo.Což se náležitě oslavilo průjezdem celou vesnicí.