Nová skládka bioodpadu

Podrobnosti o nové skládce naleznete na http://www.obeckobylnice.cz/skladka-odpadu/