Organizační struktura OÚ, Zastupitelé obce

Starostka obce: Kateřina Střelbová
Místostarosta obce: Petr Tomíček
Hospodářka: Lucie Karabinová

Zastupitelstvo obce (2022-2026):
František Šrajla
Vladimír Suchý
Filip Šimon
Martina Hyková
Marcel Jirčák
Martin Suchý
František Beránek

Finanční výbor:
předseda: František Šrajla
členové: Michaela Beránková, Iva Šimonová

Kontrolní výbor:
předseda: Vladimír Suchý
členové: Jan Střelba, Marek Šifta