Historie SDH

 Obec Kobylnice se nachází 11km jihovýchodně od Ml.Boleslavi, v nadm.výšce 297m.

 První zmínka o obci r.1228. Staré pojmenování vsi ‚Kobylníky‘ pochází z časů, kdy chována byla hojnost koní pod širým nebem na tzv.kobylích polích. Koně jsou zde chovány dodnes.

 V Kobylnicích stojí malá kaplička, postavená občany r.1820. Je zasvěcena patronům naší obce sv.Petru a Pavlu, na jejichž počest

místní hasičský sbor každoročně pořádá poutovou zábavu s táborákem, spojenou se zábavným odpolednem pro děti.

 Je zde udržovaný památník padlích spoluobčanů ve sv. válce, jehož spolutvůrcem je i SHD, a kde vždy o adventu rozsvěcí se vánoční strom. Dále v obci „Panský rybník“ a vybetonovaná hasičská nádrž pro případ požáru, kterou sbor každý rok čistí a natírá a v létě jej děti využívají ke koupání.

 Jsme obcí malou, se 127 občany. Hasičský sbor čítá 32 členů a jelikož zde jiného spolku není, účastní se sbor všech důležitých akcí v obci.

  Vedení 2013:

 1.

HDS Kobylnice se řadí mezi sbory mladší. Jeho založení bylo všehlasně odhlasováno na valné hromadě dne 5.4.1925.

 Celkem 20 zakládajících členů, z toho 10 činných:

Starosta Mulač František

Velitel    Štecha Václav, zást.vel. Grus Jos., jednatel Pulda Fr., pokl. Suchý Petr, Suchý Jos., Mulač Štěpán, Kubík V., Mulač V., Novotný Jos.

U prvního požáru sbor asistuje 25.5.1927 v Nové Telibi, a i v dalších letech se účastní hašení požárů v okolních obcích.

 Do r.1953využívá sbor jako jeden z posledních v okrese pouze starou ruční čtyřkolovou stříkačku, zakoupenou obcí již v r.1881.

Proto s nadšením přijímá pomoc okr.SPO, který zapůjčuje novou motorovou stříkačku o síle HP45 s výkonem 1600l/min. Sbor v té době buduje novou hasičskou zbrojnici, opravují se obě vodní nádrže v obci a je zakoupen sušák na hadice.

Od r.1986 vlastnil sbor PS 8, od r.1998 zakoupena- PS 12. Dále sbor vlastní dvoukolovou PD 16.

  Za dobu své činnosti využívá postupně 3 has.auta (válečná Škoda se sklápěcí střechou, Horche, gazik rum.výroby), od roku 1991je sbor bohužel bez auta.

 V r.1999 zvoleno nové vedení, sbor se omladil a bylo založeno družstvo žen. Při účasti na okrskových soutěžích v požárním sportu se od té doby SHD Kobylnice pravidelně umístuje na předních místech.

Významné zásahy sboru:

 1934/ 23.4.-požár v mlýně u p.Poláčka v Žerčicích

 1948/ -požár v Pěčicích ve dvoře

         – požár v Dobrovici v Hospodářském družstvu

1953/-2.10.požár skladiště slámy v Semčicích(5 členů v akci přímo u požářiště 3h)

         -2.12.požár 2 stohů v Židněvsi

 1957/-požár od blesku u Kopřivů v Žerčicích

1974/-8.5.požár kravína v Žerčicích od vadného komína-14 sborů v akci, my dálková doprava vody do cisteren (na 70 ks býků vyvedených z objektu na dvůr pobíhá mezi hasiči- shořela celá střecha nad hoř.kravínem+300q sena a 1000q slámy)  

 1984/-25.12.požár dřevěné polní kolny(400 m2) v Kobylnicích. Celkem 3 sbory v akci( objekt z r.1900shořel+500 q sena)

 1986/-listopad-vznícení senáže ve věži na VKTeletníku v Kobylnicích( dozor po několik dnů)

 1991/-dohled na trati závodu´“ Rallye Bohemia mistrovství Evropy ČSFR Ml.Boleslav“

 2002/-3-denní účast při záchraně po povodních v Praze(Lukáš a Jan Janeček, Fr.Beránek)

 2003/-leden-výpomoc v sousedních Ledcích při čerpání vody z polí a domů

Historie

Hasiči

V Kobylnicích byla zakoupena čtyřkolová stříkačka již roku 1881, ale nebyl zde ještě hasičský sbor Roku 1901 byla tato stříkačka opravena. Teprve.ve 5 dubna 1925 uspořádal velký přítel hasičstva a župní jednatel sboru dobrovolných hasičů, řídící učitel Adolf Borovec ze Řepova přednášku o důležitosti hasičského sboru, přesvědčil všechny přítomné o jeho důležitosti v obci. Dne 28 června 1925 byla slavnost založení sboru. V roce 1927 byl prvně Kobylnický sbor u ohně na Nové Telibi.