Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název: Obec Kobylnice

Důvod a způsob založení:
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.4.2000 v platném znění, zákon můžete stáhnout zde

Organizační struktura: více zde

Kontaktní informace:
Obecní úřad Kobylnice
Kobylnice č.p. 8
Tel.: 326 388 196
Fax: ne
E-mail: obeckobylnice@centrum.cz

Datová schránka: ix3ameb

Bankovní spojení:
název banky: Česká spořitelna a. s.; číslo účtu: 483211389/0800
– bezhotovostně na BÚ
– v hotovosti v kanceláři OÚ

IČO: 509469

DIČ: Obec není plátcem DPH

Rozpočet: rozpočty obce naleznete zde

Kde získat informace:
– ústní dotaz na Obecním úřadě
– písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu
– e-podatelna na www.kobylnice.e-obec.cz

Kde lze podat stížnost nebo žádost: Na Obecním úřadě obce

Opravné prostředky:
Opravné prostředky – dotaz na OÚ

Formuláře: formuláře naleznete zde

Řešení složitých životních situací:
– projednáním na OÚ
– kontakt na Městský úřad Mladá Boleslav – více zde

Nejdůležitější předpisy: naleznete zde

Sazebník za poskytování informací: bezplatně na Obecním úřadě obce Kobylnice

Seznam organizací:
– Příspěvkové organizace obce: Sbor dobrovolných hasičů