Pozvánka – Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky

Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky se koná ve čtvrtek 16.března 2023 v 18h v prostorách klubovny.

Program:
• Zahájení
• Činnosti a hospodaření za rok 2022
• Plán akcí na rok 2023
• Volba předsedy spolku, zápis nových členů
• Různé
• Diskuze
• Závěr

Účast členů žádoucí
Zve zájmový spolek Kobylky