Průběžná informace – uzavírka Žerčice-Ledce, autobusy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci — viz přílohy