Informace ohledně výstavby chodníku směrem na Novou Telib ve Březně

Výstavba bude probíhat od pondělí 29.5.2023 do pondělí 28.8.2023.
Projekt vyžaduje úplnou uzavírku krajské komunikace ll/,l28o2 ve Březně.
Silnice směrem od Nové Telibi bude obcí Březno zcela neprůjezdná a bude stanovena objízdná trasa. Viz příloha.