POZVÁNKA

Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky se koná

V úterý 2. března 2021 v 17.00

v prostorách klubovny.

Program:

  • Zahájení
  • Činnosti a hospodaření za rok 2020
  • Plán akcí na rok 2021
  • Různé
  • Diskuze
  • Závěr

Účast členů žádoucí

 Zve zájmový spolek Kobylky