Author: Josef Šrajla

Svoz nebezpečného odpadu 26.09.2021 v 8.00h

Dobrý den, chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

 • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
 • olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot
 • drobné baterie a monočlánky

Podmínky odvozu:

 1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude předán z ruky zástupce obce nebo občanů do ruky obsluhy svozového vozu u svozového vozu roztříděný podle druhu odpadu. Obec zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu.  V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.
 2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
 3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
 4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu ve Vaší obci je určen na                         26.09.2021 v 8.00h

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných odpadů:

Kamila Morcová                                                                   

mobil: +420 724 344 850

Sbírka

Hasiči Dobrovice ve spolupráci s městem Dobrovice pořádají sbírku pro obce postižené živelnými pohromami na Moravě. Sbíráme: trvanlivé potraviny, balenou vodu, deky, úklidové prostředky, krmivo pro zvířata, hygienické potřeby… Pomoc je možné nosit do dobrovické hasičárny od pátku do neděle, vždy v čase 15-19 hod. Oblečení zatím, prosíme, nevozte 🙏 Kdo můžete, přispějte finančně, třeba na účty postižených obcí, díky

Nabídka tvorby rodokmenů a staré mapy obce Kobylnice

Dobrý den,
touto cestou nabízím všem občanům tvorbu cenově dostupných rodokmenů a to nejen na území Českého království (viz. ukázka zpracovaného rodokmenu v příloze). 

Jako poděkování obci a jejímu vedení,
za možnost prezentovat svou genealogickou činnost, nabízím každému zájemci grafický tisk resp. soutisk nejstarších map pro obec Kobylnice. Cena tohoto tisku o velikosti A3 na dekorativní papír je 100 Kč (viz. ukázka soutisku starých map pro obec Úherce).

Orientační ceník pro tvorbu rodokmenů (ukázky rodokmenů v příloze)
5500,- za 1 příjmení po mužské linii vyhotovené co nejdále do minulosti (rodokmen zpracován formou Excel, s jednotlivými matričními záznamy a překlady)
2500,- za vytvoření grafického tisku A3 (při zadání 2 příjmení cena za grafický list stále 2500,-)
8000,- za vytvoření malovaného rodokmeny o rozměrech 70x100cm přes paní ilustrátorku

V případě zájmu a pro získání více informací, mě můžete kontaktovat na:

telefonu 731 188 808
emailu tomasp@seznam.cz

S přáním hezkého dne,
genealog Ing. Tomáš Pytlík.

Brigády

Dobrý den,

jako každý rok obec Kobylnice společně s SDH Kobylnice pořádá brigády pro zkrášlení naší obce. Budeme rádi za každého zapojeného spoluobčana. Brigády jsou v těchto termínech a se zaměřením:

29.5.2021 od 9 hod v prostoru směr Karlovec kácení a prořez stromů jako příprava proplánovanou výsadbu nových stromů získaných v dotaci. Potřebné pracovní nářadí hrabičky, pila a sekerka.

12.6.2021 od 9 hod proběhne úklid obce a proto prosíme občany, aby si 11.6.2021 zametli prostor před svým obydlím a popřípadě vyčistili odtok do povrchové kanalizace. SDH potom 12.6. provede sběr připravených hromádek a doklizení obecních prostor. Za zapojení do tohoto uklídu 12.6.2021 také budeme rádi. Potřebné pracovní náčiní lopata a koště.

V rámci tohoto úklidu bude i vypuštěna požární nádrž a 13.6.2021 proběhne její nátěr .

Děkujeme za jakoukoli pomoc a moc se na vás těšíme obec Kobylnice

Těžba suchého dřeva

Obec Kobylnice umožňuje svým občanům těžbu suchého dřeva v obecním lese za 150 Kč/m3. Stromy jsou označeny. Těžbu je nutno předem nahlásit na obecním úřadě.

Pálení čarodejnic

Dobrý den,

dne 30.4.2021 v podvečerních hodinách proběhne pálení v prostoru Čarodejnic. Z důvodu situace s Coronavirem bez veřejné účasti a doprovodných akcí. Děkujeme za pochopení a přejeme krásný den ZO.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. – 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

Respirátory FFP2

Dobrý den,
obec nakoupila respirátory FFP2. Občané starší 15 let v případě zájmu mají možnost si vyzvednout 5 ks každé úterý v úředních hodinách (18-19 hod)na OÚ.
 
S pozdravem 

Kateřina Střelbová
Starostka
Obec Kobylnice
Kobylnice 8
29446 Semčice
Tel:+420 724073970

Zápis do MŠ Ledce

Dobrý den,
přeji hezký den a zasílám oznámení o zápisu do naší mateřské školy, které bude probíhat v měsíci květnu.

tel. 777674241

[PKR-KUSK] Informační leták hejtmanky k ptačí chřipce

Vážená paní starostko,

vážený pane starosto,

vážený pane primátore,

v příloze zasílám informační leták hejtmanky s informací k ptačí chřipce. Leták je ve variantách PDF a JPG k jednoduchému stažení a umístění na web nebo sociální sítě podle vašeho uvážení.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Luboš Navrátil

tajemník KŠK

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 156
mobil: 724 033 768 e-mail: navratil@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz

[PKR-KUSK] Jednání vlády 12.04.2021 – nová a změněná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Vážená paní starostko,

vážený pane starosto,

vážený pane primátore,

v příloze Vám zasílám nová a změněná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví přijatá na dnešním jednání vlády.

Vláda v souladu s pandemickým zákonem zpětně odsouhlasila změnu opatření omezujícího shromažďování osob tak, že je omezeno pouze na dvě osoby na jednom místě při organizovaných akcích. Venku může na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin. Musí být ale nejméně 10 metrů od sebe. Výjimkou jsou svatby, uzavírání registrovaných partnerství a pohřby, kde je povolena účast až patnácti osob na jednom místě.

Vláda projednala také několik změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví:

 • Ministerstvo upravilo pravidla pro testování dětí s autismem, mentálním postižením a dalším hendikepem, který neumožňuje absolvovat preventivní testování nařízené jako podmínka účasti na školním a předškolním vzdělávání prezenční formou v případech, kdy je tato forma povolena.
 • Upravilo i pravidla pro účast u závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií.
 • Nově povolilo skupinové konzultace žáků posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků i na středních školách a vyšších odborných školách a konzervatořích, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině.
 • Poskytovatelé sociálních služeb musí omezit poskytování sociálních služeb a sociální služby poskytovat v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob. V nařízení jsou stanoveny i podmínky, za jakých je možné tyto služby poskytovat, jako je například nošení respirátorů při poskytování terénních služeb klientům.

Usnesení vlády č. 374. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje s účinností od 12. dubna

Usnesení vlády č. 375. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

zdroj zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-12–dubna-2021-187680/

Tisková konference – např. zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-potvrdila-zakaz-setkani-vic-nez-dvou-lidi/2020566?

nebo zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/tiskova-konference-vlady-cekame-na-zahajeni-40356764

S přáním hezkého večera

Ing. Luboš Navrátil

tajemník KŠK

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 156
mobil: 724 033 768 e-mail: navratil@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz

Čištění hrobů

Dobrý den.
Zítra ve čtvrtek 8.4. od 11.30 do 12.30 hodin bude p.Vnuk čistit hroby na
místním hřbitově v Žerčicích. Cena 70 Kč za metr čtvereční.
Pan Vnuk rovněž obnovuje písmo zlatem, stříbrem a zhotovuje nápisové desky.
Zájemci přijďte v uvedenou dobu za každého počasí na hřbitov.


Děkuji.
S pozdravem Petr Vnuk. 604873466

Svoz nebezpečného odpadu 21.3.2021 v 8.00 h

chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady
roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

 V režimu zpětného odběru převezmeme také:

 elektrozařízení –

 • lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj.
  nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
 • olej motorový a
  převodový bez příměsí a nečistot ,barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené
 • drobné baterie a
  monočlánky
 • plastové nádoby od
  primalexů a primalex barvy nebereme ( toto není nebezpečný odpad)

 Podmínky odvozu:

 Veškerý výše uvedený

 1. odpad a elektrozařízení bude předán z ruky zástupce obce nebo občanů do
  ruky obsluhy svozového vozu u svozového vozu roztříděný podle druhu odpadu. Obec
  zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby
  naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu.  V určenou hodinu bude provedena jen
  nakládka.
 2. Odvážen bude pouze odpad a
  elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů
  z podnikatelské činnosti.
 3. Při nakládce je
  nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení
  razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
 4. Jiné druhy odpadu
  nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

 V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných
odpadů:

 Kamila Morcová
mobil: +420 724 344 850                                                                    

Dále bude v obci přistaven velkoobjemový kontejner na odpad a to v termínu 7.5.-10.5.2021
Další novinky naleznete na web.stránkách obce http://www.obeckobylnice.cz/

Přeji krásný den a víkend 
Kateřina Střelbová
Starostka
Obec Kobylnice
Kobylnice 8
29446 Semčice
Tel:+420 724073970

Informace pro občany

Dobrý den vám všem,
vzhledem k této nelehké době, která nám nedovoluje se setkávat bychom vás jako zastupitelstvo obce rádi informovali o dění v obci. Na základě sebraných dat v poslední době (pomocí anket a dotazníků) jsme připravili strategii potřeb a rozvoje obce a to:

1/ Vodovod obce 

tento vodovod byl převeden do majetku obce v nezkolaudovaném stavu a to proto byl prvořadý úkol provést kolaudaci.

Vodovod se musel rozdělit na tři části:

A/Stará zástavba
B/zástavba směr Žerčice-Karlovec
C/zástavba směr Řehnice

A/ Kolaudace se povedla koncem roku 2020 byla nám uznána projektová dokumentace z roku 1984 a nyní se řeší věcná břemena a následné předání do majetku VAK s vydáním akcii pro obec. Není to lehké na přivaděči ze Žerčic je mnoho pozemků s nedohledatelnými majiteli. Po jednání s firmou VAK nám bude udělena pro tyto pozemky vyjímka. Byl zhotoven geometrický plán a v přípravě jsou souhlasy a smlouvy na tato VB (celkem asi 50ks)

B/ Zde nebyla žádná projektová dokumentace a proto se vybrala firma Kozák , která tuto dokumentaci připravuje. V průběhu přípravy se však zjistilo, že i když je vodovod v provozu na této části není v tomto stavu možná kolaudace. Důvodem je použití  nesprávného potrubí a i napojení přípojek. Obec musí tuto část celou znovu realizovat a odhad investice včetně části C (která nemá zatím nic) je cca 8 mil.

C/ Jak je již psáno tato část nemá zatím nic v přípravě je projektová dokumentace a realizace by proběhla společně s částí B.

Samozřejmě obec nemá dostatek financí na realizaci těchto projektů. Proto jsme oslovili několik dotačních firem a hledáme možné financování z prostředků státu.

2/Veřejné osvětlení

Připravuje se projektová dokumentace v části Žerčice -Řehnice kde je osvětlení nedokončené.

3/Změna územního plánu č.1

Bohužel situace s Covid nedovoluje tuto změnu prozatím dokončit a je ve fázi před veřejným projednáním. Tato změna se týká úpravy výšky budov v obci, přidání pozemku obce pro veřejnou vybavenost(nový pozemek v prostoru za panem Jirčákem), zmenšení biokoridoru v prostoru pod obci (bylo chybně zaneseno i do prostor staveb) a celkové úpravy textové podoby dle nových zákonů. K dalším úpravám tato změna nebyla otevřena. Jakmile situace s Covid dovolí budeme ve změně pokračovat a budete informováni.

4/Odpady

Od 1.1.2021 došlo ke změně zákona o odpadech. Stát bohužel nedal obcím a městům dostatek času na přípravu obecně závazných vyhlášek, proto očekávejte, že v průběhu roku k tomuto dojde. Bohužel s tím souvisí i celkové zdražení odpadů pro rok 2022.

Co v roce 2021 bude novinkou, je svoz kovového odpadu o kterém vás budeme za v čas informovat.

5/Strategický rozvojový plán obce

Pro rozvoj obce je tento dokument nezbytný. Je nedílnou součástí při podávání případných dotací je vyžadován státem. Jedná se o dokument, který popisuje obec samotnou i kam se chce rozvíjet. Obec na něm již pracuje.

6/Dotace

Sestavili jsme seznam dotací, které obec vyžaduje. A dotační firmy dle něj hledají vhodné výzvy.

 1. Vodovod viz.bod č.1
 2. Veřejné osvětlení viz.bod č.2
 3. Povrchová kanalizace – nutno provést v některých částech rekonstrukci
 4. Dětské hřiště – nutno provést rekonstrukci
 5. Hasičská zbrojnice – příprava projektu 
 6. Kanalizace obce-nutno nechat vypracovat studii proveditelnosti, aby obec byla připravená zavčasu reagovat na případnou dotaci či požadavky státu.
 7. Obnova zeleně-25.2.2021 byla podána žádost o dotaci na titul z OPŽP 100%, na revitalizaci stromů směr Karlovec a dosázení okrasných stromu v obci
 8. Chodníky v obci-nutno vypracovat návrh a realizace by byla provedena po akcích vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení.
 9. Rekonstrukce obecního úřadu-připravuje se projektová dokumentace(dosud neexistovala)a položkový rozpočet
 10. Oprava místních komunikací-tady se připraví projekt míst nejvíce poškozených, ale každopádně by se hledala dotace společně s akcemi vodovod a nebo kanalizace.

Tyto dotace jsou termínově závislé na vyhlášení dotačních titulů a podmínek státu .Není tedy možné zatím říci kdy co jak budeme dělat. Každopádně životně důležitý je vodovod  a je řazen na prvé místo.

 7/Audit hospodaření obce

Obec v průběhu roku absolvuje 2 tyto audity a prozatím jsou bezchybné. Dále absolvuje 2 vnitřní audity a ty jsou také bezchybné.

Dále obec pracuje na:

Vymáhání dluhu firmy Zemědělské družstvo Žerčice, kde je vzniklý dluh na pachtovném 21000,-Kč
Inventuře 2020
Stavebních dokumentech pro nové i stávající stavby

Veškeré důležité informace naleznete na obecních stránkách
www.obeckobylnice.cz nebo na www.kobylnice-mb.cz.

Pojízdná prodejna

jízdná

Dobrý den, z důvodu karantény k vám do vsi tuto středu 10.3. a další týden ve středu 17.3. 2021 nepřijede pojízdná prodejna masa a uzenin Vladimír Goldšmíd.

Děkuji za pochopení a vyhlášení místním rozhlasem.

S pozdravem

Petr Karabáček

Pojízdná prodejna

Dobrý den, z technických důvodů k Vám do vesnice nepřijede tento týden ve středu pojízdná prodejna masa a uzenin Vladimír Goldšmíd.

S pozdravem Petr Karabáček

Aktualizace přehledu vývoje legislativního prostředí v souvislosti s koronavirem

Dobrý den všem,

Dnes zasílám jen informaci o očkování proti Covidu 19 v Klaudiánově nemocnici.

Klaudiánova nemocnice bude v pondělí 8. a v úterý 9. února očkovat proti onemocnění covid-19 věkovou skupinu 80+. Na tyto dva dny bude do nemocnice doručeno 160 dávek očkovací látky firmy Moderna pro veřejnost. Očkování bude probíhat – jako dosud – v mladoboleslavském Domě kultury od 7 do 11 hodin. Zájemci o očkování v této věkové kategorii se samozřejmě musí nejdříve zaregistrovat v celostátním registru, očkování řídí ministerstvo zdravotnictví, nikoliv město – níže v článku jsou potřebné odkazy. Město stále nabízí seniorům bydlícím v Mladé Boleslavi  pomoc s dopravou na očkování. Tu je nutné objednat telefonicky na informační lince magistrátu na tel. 739 596 317, linka funguje ve všední dny od 8 do 19 hodin. Dopravu je možné objednat nejpozději 24 hodin před požadovanou cestou.

Na očkování je samozřejmě nutné se předem objednat v celostátním registru a poté si zarezervovat konkrétní termín očkování, odkaz na objednání naleznete ZDE. V případě, že člověk ještě není zaregistrován, je nutná nejprve registrace, tu naleznete na stejném odkazu.

V případě, že mají lidé nad 80 let s registrací problémy, pomohou jim s rezervací i operátoři celostátní linky 1221. Mladoboleslavským seniorům podává pomocnou ruku rovněž město, k dispozici jim je telefonní číslo 739 562 382 a lidé mohou volat od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. Na tomto telefonním čísle seniorům pomohou s registrací do systému ministerstva zdravotnictví. Na této lince není možné se na očkování přímo objednat, ale operátor města pomůže s celostátní registrací a přidělením termínu očkování.

Mgr. Josef Antoš

  právník města

POZVÁNKA

Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky se koná

V úterý 2. března 2021 v 17.00

v prostorách klubovny.

Program:

 • Zahájení
 • Činnosti a hospodaření za rok 2020
 • Plán akcí na rok 2021
 • Různé
 • Diskuze
 • Závěr

Účast členů žádoucí

 Zve zájmový spolek Kobylky

Svoz nebezpečného odpadu 21.3.2021 v 8.00 h

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

 • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
 • olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot ,barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené
 • drobné baterie a monočlánky
 • plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme ( toto není nebezpečný odpad)

Podmínky odvozu:

 1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude předán z ruky zástupce obce nebo občanů do ruky obsluhy svozového vozu u svozového vozu roztříděný podle druhu odpadu. Obec zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu.  V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.
 2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
 3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
 4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu ve Vaší obci je určen na                         21.3.2021 v 8.00 h

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných odpadů:

Kamila Morcová                                                                   

mobil: +420 724 344 850

Pálení skládky dřeva

Dne 29.12.2020 od 13 hod proběhne hlášené pálení ohně v prostoru Čarodejnic. Budou přítomni členové JPO. Prosím vezměte tuto informaci na vědomí .

Poplatky za komunální odpad a psy

Poplatky pro rok 2021: Komunální odpad

 • osoba-750,-Kč
 • rekreační objekt-750,-Kč
 • pes-100,-Kč

Poplatky bude možné hradit od 12.1.2021 v úředních hodinách nebo dle předchozí tel domluvy (724073970) Platnost známky na komunální odpad za rok 2020 je do 31.1.2021

Úřední hodiny

Vzhledem ke krizovému stavu České republiky budou úředení hodiny probíhat on-line. V případě potřeby osobní návštěvy prosím volejte na telefonní číslo +420 724 073 970.

Svoz NO 27.9.2020

Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy
(katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové
číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady
roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

 • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
 • olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot ,barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené
 • drobné baterie a monočlánky
 • plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme ( toto není nebezpečný odpad)

Podmínky odvozu:

 1. Veškerý výše uvedený
  odpad a elektrozařízení bude předán z ruky zástupce obce nebo občanů do
  ruky obsluhy svozového vozu u svozového vozu roztříděný podle druhu odpadu. Obec
  zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby
  naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu.  V určenou hodinu bude provedena jen
  nakládka.
 2. Odvážen bude pouze odpad a
  elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů
  z podnikatelské činnosti.
 3. Při nakládce je
  nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení
  razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
 4. Jiné druhy odpadu
  nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu ve Vaší obci je určen na                         27.9.2020 v 8.00 h

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných odpadů:

Kamila Morcová 
mobil: +420 724 344 850     

Pozvánka na ZO 15.9.2020

V Kobylnicích dne  27.8.2020

č.j.: OUKOB/…/2020

Obecní úřad Kobylnice v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, svolaného dosavadním starostkou obce Kobylnice v souladu s ust. § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Místo konání:                   zasedací místnost OÚ Kobylnice

Místo konání:                   zasedací místnost obce Kobylnice ,Kobylnice 8,29446 Semčice

Doba konání:                    15.9. od 19 hod.

Navržený program:       

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Pronájem Pacht 1
 5. Pronájem Pacht 2
 6. Rozpočtové opatření 3/2020
 7. Všeobecné informace
 8. Diskuse
 9. Závěr

Kateřina Střelbová
  starostka obce Kobylnice

Mobilní svoz nebezpečných odpadů na obcích

V Mladé Boleslavi dne  29.7.2020

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

 • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
 • olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot ,barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené
 • drobné baterie a monočlánky
 • plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme ( toto není nebezpečný odpad)

Podmínky odvozu:

 1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude předán z ruky zástupce obce nebo občanů do ruky obsluhy svozového vozu u svozového vozu roztříděný podle druhu odpadu. Obec zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu.  V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.
 2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
 3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
 4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu ve Vaší obci je určen na                         27.9.2020 v 8.00 h

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných odpadů:

Kamila Morcová                                                                   

mobil: +420 724 344 850

SBÍRKA ZÁKONŮ

 1. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 2. Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
 3. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 4. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 5. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Pálení čarodějnic

Dobrý den všem z důvodu opatření korona virus se v obci odkládá pálení čarodějnic na pozdější termín hezký den SK

Zpráva všem koledníkům

Dobrý den všem,
nouzový stav a nedobrovolná karanténa zasáhla do života nás všech včetně Velikonočních svátků, které jsou pro nás letošním rokem hodně netradiční. Bohužel současný stav nedovoluje našim dětem chodit řehtat tak jak tomu bylo zvykem doposud nicméně možnou alternativou by bylo, že mohou řehtat v soukromí svého bydliště na zahradách domluvit se se svými kamarády a ve stanovené časy řehtat takto. Trochu netradiční – pouze nápad a návod zjištěný z ostatních vesnic.

Zároveň bychom chtěli požádat koledníky ať velké nebo malé o dodržení nouzového stavu tj.nechodit koledovat po vsi a užít si tyto svátky pouze v kruhu rodinném.

S přáním prožití krásných Velikonoc hlavně ve zdraví nás všech 

Kateřina Střelbová

VAK – odečet vodoměrů

Dobrý den,

firma Vak žádá o zaslání stavů vodoměrů do 9.4.2020 a to na emal.adresu-katkasipkova@email.cz nebo na telefonní číslo 605704840

Děkuji SK

Velkoobjemový kontejner 10.4.-13.4.2020

Dobrý den,

dne 10.4. do 13.4.2020 bude v obci přistaven Velkoobjemový kontejner na odpad.

Do tohoto kontejneru NEPATŘÍ :
Nebezpečný odpad-barvy ,laky ,elektrospotřebiče Pneumatiky!!!!!

Dříví – sběr soušek v obecním lese Karlovec

Dobrý den,

ZO obce Kobylnice umožňuje sběr soušek v obecním lese Karlovec  a to od 6.4.2020.
V případě zájmu je nutné se nahlásit na OÚ do 5.4.2020 telefonicky nebo emailem.
Poté budete kontaktováni s přidělením úseku podle počtu zájemců .

S pozdravem ZO obce Kobylnice

Sbírka zákonů částku 45 ze dne 23. 3. 2020 a dále mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Týkají se:

 • volného pohybu osob na území ČR;
 • prodejní doby pro seniory nad 65 let;
 • omezení maloobchodního prodeje;
 • opatření následné lůžkové péče;
 • omezení činnosti orgánu veřejné moci a správních orgánů.

Dokumenty:

Pojízdná masna

Dobrý den,

z důvodu státní karantény až do odvolání bohužel nebude jezdit pojízdná masna Goldšmíd . O dalším postupu Vás budeme informovat.

Opatření obecné povahy

Pozvánka na Veřejnou schůzi Obecního zastupitelstva

Dobrý den vážení spoluobčané,
Dne 10.3.2020 se bude konat veřejná schůze OZ a to od 19:00hod.
Na programu jednání jsou tyto body:

 • Schválení programu
 • Ověřovatelé zápisu
 • Finanční dar SDH Kobylnice
 • Finanční dar Kobylky z.s.
 • Stavební žádosti
 • Ostatní
 • Diskuze
 • Závěr

Děkujeme a budeme se těšit, zastupitelé obce Kobylnice.

Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky

POZVÁNKA

Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky se koná
ve čtvrtek 27. února 2020 v 18.00
v prostorách klubovny.

Program:

 • Zahájení
 • Činnosti a hospodaření v roce 2019
 • Plán akcí na rok 2020
 • Různé
 • Diskuze
 • Závěr

Účast členů žádoucí

Zve zájmový spolek Kobylky

Svoz nebezpečného odpadu 8.3.2020

Chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou:

 • obaly (katalogové číslo 150110),
 • barvy (katalogové číslo 200127),
 • olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a
 • autobaterie (katalogové číslo 200133).

Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech. V režimu zpětného odběru převezmeme také:

 • elektrozařízení
 • lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. ( Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované – olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot )
 • drobné baterie a monočlánky

Podmínky odvozu:
1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude předán z ruky zástupce obce nebo občanů do ruky obsluhy svozového vozu u svozového vozu roztříděný podle druhu odpadu. Obec zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu. V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.
2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu ve Vaší obci je určen na 8.3.2020 v 8.00 h

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných odpadů:
Kamila Morcová
mobil: +420 724 344 850

Oprava kanalizace

Dne 27.12.2019 se zanesla kanalizační roura a bylo ji nutné spěšně opravit. V těchto měsících hrozilo, že vytékající voda začne na vozovce namrzat. Během svátků nebylo možné objednat firmu a tak došlo k opravě svépomocí. Oprava trvala dva dny a vyčistila se zcela zanesená roura pod vjezdem směrem k pomníku, tak i roura směrem ke kapli.

02.12.2019: Mikuláš 2019

Dobrý den, ahoj,
Akce Mikuláš se bude pořádat dne 5.12. od 17hod (pohádka od 16hod.)
Přihlásilo se nám cca 8-10dětí.

Informace pro přihlášené:
Od 16hod bude nahoře promítaná pohádka. Děti mohou přijít a přinést si něco dobrého. A společně mohou čekat..
Příchod Mikuláše bude na 17hod.
Buď s dětmi můžete počkat nahoře u pohádky nebo přijít před 17hod na náves.

Prosím rodiče přihlášených dětí, aby si donesli balíček a nějaký dopis (stačí 2-3řádky, které přečte Mikuláš).

Moc děkuji,
Budeme se těšit,
Hezký den,
V+K

Dobrý den, ahoj,

28.11.2019: Poplatky 2020

Dobrý den,
pro rok 2020 jsou poplatky stanoveny takto:

Poplatek popelnice KO:
750,-Kč/osoba
750,-Kč/objekt bez TP(rekreační)

Poplatek pes:
100,-Kč/pes

Poplatky a vyzvednutí známky na popelnici bude možno od 7.1.2020 v úředních hodinách na OÚ Kobylnice
Platnost známky popelnice 2019 je do 31.1.2020.

19.11.2019: Bioodpad

Dobrý den,

ráda bych Vás tímto poprosila, abyste informovali své občany, co patří do bioodpadu. V letošním roce jsme při rozmetání kompostu měli problém s větvemi, které nezkompostují. Tímto Vás žádám, abyste skladovali větvě a ostatní bioodpad (listí, tráva, sláma apod.) odděleně. Pokud budeme i nadále v kompostu nacházet pařezy a jakékoliv větve, které neprojdou rozmetadlem a rozmetadlo poškodí, nebudeme od Vás kompost dále odebírat.

Dále doufám, že nemusím připomínat, že do kompostu nepatří květináče, pneumatiky, žádné plastové a železné věci. I tyto věci v kompostu nacházíme, i když naštěstí v omezené míře.

Moc děkuji

S pozdravem

Lucie Janečková Heřmanská

Svoz plastů září 2019

Dobrý den,

od září bude svoz plastů opět nastaven na 14 denní svoz a to od 9.9.2019

Místní poplatek za svoz KO rok 2019

Místní poplatek za svoz KO pro rok 2019 osoba,rekreační objekt/svoz 1xtýdně /750,-Kč

Poplatek a výdej známek bude zahájen od 8.1.2019 v úředních hodinách obce v hotovosti.

23.05.2018: Ochrana osobních údajů

 Dobrý den,

na web stránkách obce Kobylnice byla přidána nová záložka OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.V této záložce obec plní zákonou povinnost a zveřejňuje důležité informace v rámci ochrany osobních údajů.

Střelbová starostka obce

Změna svozu plastů

Dobrý den,

od 18.12.2017(pondělí) dochází na popud firmy Compag ke změně ve dni svozu a to z úterý na pondělí.

14 denní cyklus v zimním období zůstává stejný.V případě problému se svozem kontaktujte paní Ivančíkovou

tel:602382135,která má tyto svozy na starosti. Děkuji Střelbová

Pálení Čarodějnic 30.4.2015

PÁLENÍ ČARODĚJNIC OBEC KOBYLNICE                      

Datum konání:30.4.2015                    
Čas:od 18:00hod                    
Kde:čarodějnice Kobylnice    

Obec Kobylnice Vás srdečně zve na tradiční pálení čarodějnic.Hranice bude zapálena v 17-18:00hod. Sebou dobrou náladu a buřtíky.                                

Memoriál Josefa Hůlky Žerčice 7.6.2014

7.6.2014 se SDH Kobylnice v odpoledních hodinách zůčastnila Memoriálu Josefa Hůlky pořádaným SDH Žerčice.I přes počáteční smůlu(únava materiálu na B hadici) jsme získali krásné 4.místo.Což se náležitě oslavilo průjezdem celou vesnicí.