Pozvánka na ZO 15.9.2020

V Kobylnicích dne  27.8.2020

č.j.: OUKOB/…/2020

Obecní úřad Kobylnice v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, svolaného dosavadním starostkou obce Kobylnice v souladu s ust. § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Místo konání:                   zasedací místnost OÚ Kobylnice

Místo konání:                   zasedací místnost obce Kobylnice ,Kobylnice 8,29446 Semčice

Doba konání:                    15.9. od 19 hod.

Navržený program:       

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Pronájem Pacht 1
  5. Pronájem Pacht 2
  6. Rozpočtové opatření 3/2020
  7. Všeobecné informace
  8. Diskuse
  9. Závěr

Kateřina Střelbová
  starostka obce Kobylnice