Bezpečnostní list – DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK ANTI-COVID