Sbírka zákonů částku 45 ze dne 23. 3. 2020 a dále mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví