Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky

POZVÁNKA

Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky se koná
ve čtvrtek 27. února 2020 v 18.00
v prostorách klubovny.

Program:

  • Zahájení
  • Činnosti a hospodaření v roce 2019
  • Plán akcí na rok 2020
  • Různé
  • Diskuze
  • Závěr

Účast členů žádoucí

Zve zájmový spolek Kobylky