Svoz nebezpečného odpadu 8.3.2020

Chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou:

  • obaly (katalogové číslo 150110),
  • barvy (katalogové číslo 200127),
  • olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a
  • autobaterie (katalogové číslo 200133).

Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech. V režimu zpětného odběru převezmeme také:

  • elektrozařízení
  • lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. ( Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované – olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot )
  • drobné baterie a monočlánky

Podmínky odvozu:
1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude předán z ruky zástupce obce nebo občanů do ruky obsluhy svozového vozu u svozového vozu roztříděný podle druhu odpadu. Obec zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu. V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.
2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu ve Vaší obci je určen na 8.3.2020 v 8.00 h

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných odpadů:
Kamila Morcová
mobil: +420 724 344 850