Svoz nebezpečného odpadu 21.3.2021 v 8.00 h

chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady
roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

 V režimu zpětného odběru převezmeme také:

 elektrozařízení –

 • lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj.
  nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
 • olej motorový a
  převodový bez příměsí a nečistot ,barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené
 • drobné baterie a
  monočlánky
 • plastové nádoby od
  primalexů a primalex barvy nebereme ( toto není nebezpečný odpad)

 Podmínky odvozu:

 Veškerý výše uvedený

 1. odpad a elektrozařízení bude předán z ruky zástupce obce nebo občanů do
  ruky obsluhy svozového vozu u svozového vozu roztříděný podle druhu odpadu. Obec
  zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby
  naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu.  V určenou hodinu bude provedena jen
  nakládka.
 2. Odvážen bude pouze odpad a
  elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů
  z podnikatelské činnosti.
 3. Při nakládce je
  nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení
  razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
 4. Jiné druhy odpadu
  nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

 V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných
odpadů:

 Kamila Morcová
mobil: +420 724 344 850                                                                    

Dále bude v obci přistaven velkoobjemový kontejner na odpad a to v termínu 7.5.-10.5.2021
Další novinky naleznete na web.stránkách obce http://www.obeckobylnice.cz/

Přeji krásný den a víkend 
Kateřina Střelbová
Starostka
Obec Kobylnice
Kobylnice 8
29446 Semčice
Tel:+420 724073970