USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření