VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER 15. – 17.12.2023

Vážení spoluobčané,

ve dnech 15. – 17.12.2023 bude v obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Do tohoto kontejneru NEPATŘÍ: Nebezpečný odpad – barvy, laky, elektrospotřebiče, pneumatiky!!!