Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky

POZVÁNKA

Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky se koná

dne 16. 12. 2021 v 17.00

v prostorách klubovny.

Program:

  • Zahájení
  • Činnosti a hospodaření za rok 2021
  • Plán akcí na rok 2022
  • Odstoupení předsedy k 31.12.2021 – Veronika Smutná
  • Volba nového předsedy z.s.
  • Různé
  • Diskuze
  • Závěr

Účast členů žádoucí

 Zve zájmový spolek Kobylky