Mobilní svoz nebezpečného odpadu 17.3.2024 v 8:30 hod.

Bližší informace viz leták v příloze.