Pozvánka – Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky

Výroční valná hromada zájmového spolku Kobylky se koná
v úterý 13.února 2024 v 18h
v prostorách klubovny.
Program:
• Zahájení
• Činnosti a hospodaření za rok 2023
• Plán akcí na rok 2024
• Diskuze
• Závěr
Účast členů žádoucí
Zve zájmový spolek Kobylky