Výroční schůze SDH

POZVÁNKA

V sobotu 15. 1. 2022 od 16 h se koná výroční schůze SDH

v prostorách obecního úřadu

Program:

  • Zahájení
  • Činnosti a hospodaření za rok 2021
  • Plán akcí na rok 2022
  • Různé
  • Diskuze
  • Závěr

Žádáme všechny členy o účast.

 Zve SDH Kobylnice