Změna mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky