Orientační harmonogram prací – stavby optické sítě CETIN v obci

viz soubory v příloze

6/2024:

  • výkop, pokládka a zasypání přívodního kabelu tj. od rozvaděče u domu čp. 6 skrz pole až pod autobusovou zastávku

7/2024:

  • Výkopy, sondy na stávajících trubkách pro zafouknutí mikrotrubiček
  • Výkopy a umístění jednotlivých pilířových sloupků
  • Výkopy nových tras od čp. 25 do čp. 59 oboustranně

8/2024:

  • Výkopy nových tras od čp. 38 po čp. 70 a čp. 61 oboustranně
  • Výkopy jednotlivých přípojek po předem domluvené termínu se stavbyvedoucím panem Kováčem

9/2024:

  • Zafukování optický kabelů do páteřních tras
  • Zafukování optický kabelů do jednotlivých RD + zavaření + změření parametrů přípojky
  • Terénní úpravy obce, povrchy
  • dokumentace stavby – dokončení