UZSVM – nedostatečně identifikovaný vlastník

Značka: | Zveřejněno od: 18.08.2022 | Zveřejněno do: 25.09.2022 | Typ: 9. Ostatní dokumenty | Původce: Úřad pro zastuúpování stát ve věcech majetkových

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Úřad pro zastuúpování stát ve věcech majetkových

Zveřejněno od: 18.08.2022

Zveřejněno do: 25.09.2022