VaK – cena vody

Oznámení o změně ceny vodného a stočného

Na základě schválení představenstva a. s. jsou na vodovodech a kanalizacích, které jsou na okrese Mladá Boleslav v její působnosti, stanoveny s účinností od 1. 1. 2021
ceny vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši takto:

ceny v Kč/m3

voda pitná 50,67 bez DPH, 55,74 vč. 10% DPH

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2021, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

Ing. Vladimír Stehlík v. r.
ředitel a. s.

Upozornění na důležitá telefonní čísla:

Dispečink Mladá Boleslav (nepřetržitý 24hodinový provoz) tel. 326 721 507

Obchodní oddělení Mladá Boleslav tel. 326 376 142
326 376 141
Úřední hodiny obchodního oddělení a oddělení TPČ:
Pondělí 7,00 – 16,30 hod.
Středa 7,00 – 16,30 hod.

Pokladní hodiny:
Pondělí – čtvrtek 7,30 – 11,30 hod. 12,00 – 15,00 hod.
Pátek 7,30 – 11,30 hod. 12,00 – 14,00 hod.

Mladá Boleslav