VaK – cena vody

Vak Mladá Boleslav a.s.

Na základě schválení představenstva a. s. jsou na vodovodech a kanalizacích, které jsou na okrese Mladá Boleslav v její působnosti,  stanoveny s účinností od 1. 1. 2020 ceny vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši takto:

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2020, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu. S platností od 1. 5. 2020 dochází k úpravě sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. K tomuto datu bude množství odebrané vody určeno buď odečtem měřícího zařízení nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

Ing. Vladimír Stehlík v. r.
ředitel a. s.

Upozornění na důležitá telefonní čísla:

Dispečink Mladá Boleslav (nepřetržitý 24hodinový provoz)              tel. 326 721 507

Obchodní oddělení Mladá Boleslav                                                          tel. 326 376 142, 326 376 141

Úřední hodiny obchodního oddělení a oddělení TPČ:
pondělí     7,00 – 16,30 hod
středa      7,00 – 16,30 hod

Pokladní hodiny
Pondělí-čtvrtek      7,30-11,30 hod          12.00-15.00 hod
Pátek                       7,30-11,30 hod          12,00-14,00 hod