Svoz komunálního odpadu

Komunální odpad se sváží každou středu. Více v kalendáři obce: Kalendář

Místní poplatek za svoz KO pro rok 2021 osoba, rekreační objekt/svoz 1xtýdně /750,-Kč.
Poplatek a výdej známek je možno uhradit v úředních hodinách obce v hotovosti.