Svoz komunálního odpadu

Komunální odpad se sváží každou středu. Více v kalendáři obce: Kalendář

Poplatek komunální odpad pro rok 2023- 1000,-Kč/osoba nebo objekt bez trvalého pobytu
Poplatek a výdej známek je možno uhradit v úředních hodinách obce v hotovosti.