Informační letáky hejtmanky opatření s platností od 22 listopadu