OZV 3/2019 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kobylnice

Značka: | Zveřejněno od: 18.12.2019 | Zveřejněno do: 18.01.2020 | Typ: 2. Vyhlášky obce | Původce: Obec Kobylnice

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Kobylnice

Zveřejněno od: 18.12.2019

Zveřejněno do: 18.01.2020