Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Značka: | Zveřejněno od: 24.02.2022 | Zveřejněno do: 24.03.2022 | Typ: 9. Ostatní dokumenty | Původce: Úřad pro zastuúpování stát ve věcech majetkových

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Úřad pro zastuúpování stát ve věcech majetkových

Zveřejněno od: 24.02.2022

Zveřejněno do: 24.03.2022